Sa oled siin

Jäätmeveoteenus

Rendime jäätmekonteinereid 140L, 250L, 600L, 2500L, 4500L.
Jäätmevedu Ida- ja Lääne Virumaal.
Küsige hinda!

Jäätmeseadus link.

30.07.2012 Jäätmeloa andmise teated

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa Keskkonnateenistus teatab, et OÜ-le ELKARIN (reg.-kood 10019928, aadressil Vabaduse 23, 43125 Kiviõli) on väljastatud jäätmeluba nr L.JÄ/322021 kehtivusega 30.07.2012 - 29.07.2017 olmejäätmeveoks majandus- ja kutsetegevuseks Ida-Virumaa territooriumil.

Võttes aluseks keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §11 lõikes 2 sätestatut, otsustab Ida-Virumaa Keskkonnateenistus jätta keskkonnamõju hindamise algatamata, kuna taotletav tegevus ei kuulu olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka.

Loa väljaandmisega seotud dokumentidega saab tutvuda Ida-Virumaa Keskkonnateenistuses aadressil Pargi 15, Jõhvi; kontaktisik Alina Nevent, tel 332 4416, e-mail Alina.Nevent@ida-viru.envir.ee.

07.09.2005 Jäätmeloa andmise teated

Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa keskkonnateenistus teavitab, et ELKARIN OÜ reg.-kood 10019928 (aadress Vabaduse 23, 43125 Kiviõli) on väljastatud jäätmeluba korraldatud jäätmeveoks Püssi linna territooriumil.
Loa väljaandmisega seotud dokumentidega saab tutvuda Ida-Virumaa Keskkonnateenistuses Jõhvis, Pargi 15, tel 332 4415 või interneti aadressil http://klis.envir.ee/klis.

Jäätmeluba nr:L.JÄ/318837
Jäätmeluba nr:L.JÄ.EE-153043

Autoriõigused 2014 Elkarin OÜ Disain Raidon Raalid OÜ